Du er her: AU  Studerende Studieportaler  Studiemetro Akademisk litteratursøgning Gør din søgning bedre Metoder til præcision og genfinding

Metoder til præcision og genfinding

Se hvilke metoder du kan anvende til at forbedre dine søgeresultater, hvis du enten ønsker at få færre præcise eller flere bredere resultater. 

Fritekstsøgning

En almindelig fritekstsøgning kan være velegnet, når du i de indledende faser af søgeprocessen vil have mange resultater. Denne type af søgning giver dig høj genfinding, men lav præcision. Du får altså mange resultater, men det er kun nogle få, du kan bruge.

Søgning med kontrollerede emneord

Når du er længere i søgeprocesen kan du få brug for søgninger med højere præcision. Du kan begynde med at prøve søgning med emneord. Hvis du vil øge præcisionen yderligere, kan du bruge kontrollerede emneord.

Databaseudbyderne til de internationale, akademiske databaser vurderer den litteratur, der indekseres og tildeles emneord, som stammer fra enten en thesaurus eller en emneordsliste og der er så tale om ’kontrollerede emneord’.

En thesaurus definerer emneordenes forhold til hinanden – typisk i:

  • BT ’broader termes’ (overordende begreber) 
  • NT ’narrower terms’ (mere specifikke og præcise begreber)
  • RT  ’related terms’ (relaterede emner og synonymer).

Tildeling af kontrollerede emneord skal sikre, at artikler omhandlende det samme emne indekseres ensartet.

Disse registre eller emneordslister kan således hjælpe dig med hhv. at udvide og afgrænse dine søgninger. De kontrollerede emneord er typisk forskellige fra database til database.

Logbogsskrivning

Logbogsskrivning er en metode til at fastholde og udvikle bevidstheden om din proces med at søge information.

Brug en logbog til at holde styr på din informationssøgning.

I din logbog kan du notere:

  • hvor du søger
  • hvilke søgeord du har brugt
  • resultatet af din søgning

Det vil være tidsbesparende og frustrationsmindskende, hvis du fra første færd laver din egen logbog, så du kan huske, hvor og hvordan du har søgt, så du senere i din skriveproces kan følge op på dine litteratursøgninger.

Sidens indhold er udarbejdet af redaktionen for den blå rute.

© Studiemetro