Du er her: AU  Studerende Studieportaler  Studiemetro Krav til universitetsopgaver Opgavetyper Praksisorienteret undersøgelse

Praksisorienteret undersøgelse

Her løser man typisk et konkret problem i felten.


Denne opgavetype er ofte baseret på feltarbejde. Den sigter mod at (videre)udvikle og/eller producere noget som kan bruges til noget af nogen. Ofte et konkret problem som man bliver stillet af en institution eller virksomhed.

Eksempler

Eksempel 1: En webside der formidler Kafkas Processen til gymnasieelever med tysk på højt niveau.

Eksempel 2: Implementering af en handlingsplan til forbedring af den interne kommunikation i Danske Banks hovedsæde.

For og imod

En fordel er at man her får en del forærende på forhånd, nemlig nogle konkrete mål som kan tænkes ind tidligt i processen. Samtidig kan man i nogle tilfælde også få sparringspartnere at diskutere sit projekt med.

En ulempe er at praksisorienterede undersøgelser tit kræver lang tid og forskellige former for samarbejde for at lykkes.


Teksten på denne side er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen med afsæt i Flemming Harrits' arbejdspapir
Specialeskrivning. Problemer, forslag og råd

© Studiemetro