Du er her: AU  Studerende Studieportaler  Studiemetro Krav til universitetsopgaver Opgavetyper Konstruktion af en problematik

Konstruktion af en problematik

I denne undersøgelse afdækkes divergenser og modsætninger inden for et forskningsfelt.


Det sker gennem metodologisk eller teoretisk fokus på et eller flere primærmaterialer.

Eksempler

Eksempel 1: Kafka set med efterkrigstidens øjne. Temaer i efterkrigstidens Kafkaforskning.

Eksempel 2: Opfattelsen af naturen i storbyen og storbykulturen.

For og imod

En fordel er at opgavetypen giver mulighed for at forsøge at berige sit fag.

En opgave af denne type kræver stort teoretisk arbejde – og er også meget risikabel. I det sidste eksempel risikerer man for eksempel at man kun tror at man konstruerer en problematik. I virkeligheden kan det vise sig at man bare har omformuleret og 'genopdaget' en problematik som hele tiden har ligget centralt i faget. Læs også stoppet om problemstilling.

Søg vejledning tidligt i processen. Se også stoppet om opgavevejledning på den pink rute.


Teksten på denne side er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen med afsæt i Flemming Harrits' arbejdspapir
Specialeskrivning. Problemer, forslag og råd

© Studiemetro