Du er her: AU  Studerende Studieportaler  Studiemetro Krav til universitetsopgaver Opgavetyper Applicerende undersøgelse

Applicerende undersøgelse

Her appliceres en teori på et primærmateriale.


Primærmaterialet bruges (overvejende) til bekræftelse eller revision af teorien. Eller en teoridannelse bruges til belysning af primærmaterialet.

Den applicerende undersøgelse er også en slags komparativ undersøgelse. Men her har de to dele af materialet forskellig status. Noget er primærmateriale, og noget andet er teori.

Den applicerende undersøgelse er typisk for mange bundne opgaver: Man bliver bedt om først at beskrive en afgrænset stofmængde, og dernæst om at sammenholde det med en bestemt teori.

Eksempler

Eksempel 1: Kan Bakhtins romanbegreb anvendes i forbindelse med Kafkas Processen?

Eksempel 2: Austins talehandlingsteori som model for en sprogfilosofisk analyse af afslutningsdebatten mellem partilederne 2001.

For og imod

En fordel ved den applicerende undersøgelse er at man får man en del forærende: Man applicerer den udvalgte teori på det udvalgte materiale. Det er en opgavetype der er til at gå til.

En ulempe er at man først viser sin selvstændighed i det øjeblik man ser på hvilke konsekvenser applikationen har for enten primærmaterialet eller teorien. Man er altså ikke færdig blot fordi man har brugt teori på et materiale.

Læs mere om selvstændighed.


Teksten på denne side er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen med afsæt i Flemming Harrits' arbejdspapir
Specialeskrivning. Problemer, forslag og råd

© Studiemetro