Noter

Her kan du læse om hvordan du bruger noter i opgaven.


I opgaven kan du få brug for noter når du vil kommentere eller henvise til noget. Det kan være forhold eller oplysninger der ikke er strengt nødvendige for forståelsen af tekstens hovedindhold.

Hvor står noterne?

Noter kan stå inde i teksten som parentesnoter, under teksten som fodnoter, eller efter teksten som slutnoter i et særligt afsnit.

Parentesnoter:

 • er som regel blot en kort litteraturhenvisning
 • er i parentes inde i teksten.

Eksempel

(se Madsen 2002, s. 97)

Fodnoter:

 • kan være længere kommentarer eller tilføjelser til teksten
 • kan angives inde i teksten med et tal, der ofte har hævet skrift
 • står nederst på siden
 • står med mindre skriftstørrelse end brødteksten.

Slutnoter:

 • kan være længere kommentarer eller tilføjelser til teksten
 • kan angives med tal i parentes efter en sætning
 • står i et noteafsnit for sig selv efter hovedteksten.

Eksempel

(Solvej så en solsort (1))

Hvornår skal der være noter?

I noterne kan du give din læser supplerende information som er relevant for opgaven. Informationen i noterne skal dog også kunne undværes ved en hurtig gennemlæsning af din tekst.

Det betyder at du ikke skal bruge noterne til:

 • ordforklaringer
 • at gøre rede for et forhold du kunne have behandlet i brødteksten.

Bemærk: Noter tæller med i opgavens samlede omfang.

Hvilken slags noter skal jeg bruge?

Spørg din vejleder hvilken slags noter du skal bruge. Nogle undervisere foretrækker bestemte, internationalt godkendte systemer når der skal henvises til litteratur. Se fx

 • APA-system
 • MLA-system

Studér også dit fags videnskabelige publikationer (artikler, bøger mm.) for at se hvad der er god skik netop her.

Se også litteraturhenvisning.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.

 

 

© Studiemetro