et. al.

Hvad betyder udtrykket et al.?


Et al. kommer af latin: af et (og) og alius (anden).

Udtrykket et al. bruges i litteraturhenvisninger og litteraturlister.

Det angiver at et værk har flere forfattere.

Eksempel

Lotte Rienecker et al.: Den gode opgave. Gyldendal 1997.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.

 

 

© Studiemetro