Bilag

Her får du oplysninger om hvad et bilag/appendiks er.


Et bilag eller appendiks er en samling af det materiale du gerne vil stille til rådighed for læseren, men som ikke hører hjemme inde i opgaven, fx på grund af materialets omfang. Bilag tæller derfor normalt ikke med i opgivelsen af tegn i din opgave.

Bilag tæller normalt ikke med i opgivelsen af tegn i din opgave.

Et bilag kan indeholde større tekst-, illustrations- eller nodeuddrag, interviewudskrifter, cd-rommer, udskrift af websites, skemaer og tabeller. 

Et bilag kan

  • stå sidst i opgaven
  • have en overskrift, et nummer/bogstav
  • evt. have en forklarende tekst.

Hvis der er flere bilag, kan de

  • samles i et bilagsafsnit med sidetal
  • registreres i en bilagsoversigt (en indholdsfortegnelse over bilagene).

Bilagsoversigten placeres lige før bilagene eller i opgavens indholdsfortegnelse.

Henvisning til bilag

Medtag kun materiale som bilag hvis du henviser til det i opgaven.

Når du henviser til et bilag, skal du opgive dets nr./bogstav og sidetal, fx: (Se bilag 3, s. 47).

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.

 

 

© Studiemetro