Argumentation

Som universitetsstuderende skal du argumentere for dine påstande når du kommunikerer i faglige sammenhænge.

Det forventes at du argumenterer når du kommunikerer i faglige sammenhænge – hvad enten det foregår mundtligt eller på skrift.

Det er ikke nok blot at have en mening. Du skal anføre fagligt acceptable grunde til din påstand.

Toulmins argumentationsmodel

Toulmins argumentmodel kan hjælpe dig til at strukturere dine argumenter.

Du kan også bruge modellen til at strukturere din opgave som et overordnet argument. På den måde kan du undgå at komme til at aflevere en pointeløs opgave uden rød tråd.

 

Modellens 3 grundelementer

Toulmins argumentmodel består af 3 grundelementer: påstand, belæg og hjemmel. Tilsammen danner de tre elementer et argument.

  • Påstand: Det standpunkt du argumenterer for
  • Belæg: Den specifikke grund til at dit standpunkt bør godtages
  • Hjemmel: Den generelle regel der ligger til grund for at belægget må godtages

3 valgfrie elementer

Elementerne styrkemarkør, rygdækning og gendrivelse er valgfrie.

  • Gendrivelse: De forbehold man kan anføre mod hjemlens generelle gyldighed
  • Rygdækning: Dokumentation der understøtter hjemlen
  • Styrkemarkør: Graden af sikkerhed du vil anføre din påstand med i betragtning af gendrivelse og rygdækning.

Du kan med fordel strukturere hele din opgave som et argument ved hjælp af Toulmins model.

Ved at prøve en interaktiv øvelse baseret på Toulmins model kan du få bedre styr på argumentationen i din opgave.

Du kan også:

Klik på billedet for at udskrive et bogmærke med metoden i korte træk.


Konceptet for dette stop, teksten på denne side og argumentationsøvelsen er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen med udgangspunkt i bogen 
Akademisk Argumentation af Signe Hegelund (Samfundslitteratur, 2000). Teksten i øvelsen stammer fra bogen. 

© Studiemetro