Du er her: AU  Studerende Studieportaler  Studiemetro At studere Mundtlig formidling 2. Strukturer stoffet

2. Strukturer stoffet

Guide til en god mundtlig præsentation. Trin 2 af 6: Strukturer stoffet – lav en disposition.


Når du har fundet dit stof, skal det struktureres. Det kan gøres på mange forskellige måder.

Man kan fx skrive de indholdselementer man vil have med, ned på små stykker papir og flytte rundt med dem. Hvilken rækkefølge virker bedst?

Her er et forslag til en disposition for faglig formidling. Den kan bruges til både korte og længere fremlæggelser:

  • Indledning: Hvad vil du tale om og hvordan?
  • Emneoversigt: Giv en kort oversigt over emnet
  • Påstand: Hvad er tekstens/teoriens/modellens påstand?
  • Begrundelser: Hvad støtter påstanden?
  • Potentielle indvendinger: Hvad svækker påstanden?
  • Afslutning: Opsummer og giv din egen, faglige vurdering.

Hent en udvidet og eksemplificeret udgave af dispositionen .

Se også handoutet "Råd til mundtlig formidlingfileadmin/www.studiemetro.au.dk/Groen__At_studere/Raad_til_mundtlig_formidling_01.pdf"  af Linda Greve, AU Center for Entreprenørskab og Innovation, og læs om argumentation.

Når du har lavet en disposition, kan du gå videre til trin 3: Formuler stoffet.

Konceptet for dette stop og teksten på denne side er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen.

© Studiemetro