4. Husk stoffet

Guide til en god mundtlig præsentation. Trin 4 af 6: Husk stoffet ved hjælp af et manuskript.


Det er i orden at støtte sig til et manuskript undervejs. Men det er ikke mundtlig formidling at læse op af et.

Du skal kende dit stof og dit manuskript så godt at du kan nøjes med at orientere dig i manuskriptet undervejs i oplægget.

Det er nemmere at orientere sig i manuskriptet når man har brugt tid på at strukturere stoffet. Prøv at se for dig hvordan du har bygget dit foredrag op. Så er det nemmere at huske hvor du er henne i din fremstilling.


Jo mere du øver dig på at holde oplægget, jo mere fortrolig bliver du med indholdet. Brug fx et webcam.

Detaljeret manuskript eller stikord?

Det kan give tryghed at have et detaljeret manuskript som man kan vende tilbage til hvis man taber tråden. Arbejdet med at skrive det vil også tit kaste nye pointer af sig.

Er man meget hjemme i stoffet, kan et stikordsmanuskript også bruges. Det kan være en god idé at kombinere de to typer, så man har et udskrevet manuskript med stikord i margenen.

Gode råd om manuskriptet

  • Skriv i talesprog: Det er nemmere at huske pointer i et emne end svære og skriftsproglige formuleringer.
  • Struktur: Byg manuskriptet op efter den struktur du har valgt. Skriv også strukturen på et separat ark, så du hurtigt kan få overblik over hvor du er henne.
  • Start og slut: Det er især vigtigt at have en klar idé om hvordan man vil indlede og afslutte. Selvom man vælger et stikordsmanuskript, er det en god ide at skrive en sammenhængende indledning og afslutning – bare et par linjer.
  • Stor skrifttype: Vælg en stor skrifttype og stor linjeafstand mellem de enkelte sætninger og afsnit. Markér nøgleord med fed skrift eller overstregningstusch.
  • Sidetal: Husk sidetal og clips evt. også siderne sammen. Så bliver manuskriptet ikke rodet og dermed svært at finde rundt i.
  • Læs: Læs manuskriptet igennem nogle gange – og helst to gang, og helst højt.

Når du har lavet et manuskript, kan du gå videre til trin 5: Hold oplægget.

Konceptet for dette stop og teksten på denne side er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen.

© Studiemetro