5. Hold oplægget

Guide til en god mundtlig præsentation. Trin 5 af 6: Hold oplægget, så det bliver engagerende og forståeligt.


Her er en række gode råd der kan støtte dig i af få afholdt et engagerende og forståeligt mundtligt oplæg.

Rød tråd, visuelle virkemidler og kontakt

Tilhørerne skal kunne følge den berømte røde tråd i oplægget, så de ikke farer vild undervejs. Begynd med at få sagt hvad dit emne og din fremgangsmåde vil være.

Det kan understøtte din præsentation at bruge tavle, overhead eller at uddele et handout til at formidle strukturen og centrale pointer i oplægget.

Skal man forstå budskabet i oplægget, skal man kunne høre hvad der bliver sagt og kunne koncentrere sig om det. Hav øjenkontakt og tal klart, tydeligt og ikke for hurtigt.


Du kan øve dig på at holde oplægget foran et webcam og lægge mærke til din stemmeføring, din brug af overgange, dit kropssprog m.m.

Marker overgang og brug retoriske spørgsmål

Når du markerer overgange i oplægget sprogligt, bliver det nemmere at følge med: "Nu går jeg videre til spørgsmål tre..."/"Jeg vender tilbage til det tema om lidt..."/ "Til slut vil jeg kort opsummere..."

Retoriske spørgsmål kan bruges til at markere progressionen i oplægget og få tilhørerne til at "tænke med": "Men kan metoden overhovedet bruges til at løse dette problem?"/"Hvordan kan vi forstå denne tekst?"/"Men tager han i virkeligheden ikke fejl når han siger at…?"

Undgå undskyldninger

Undgå undskyldninger og irrelevante kommentarer. Det forstyrrer og irriterer tilhørerne og fjerner fokus fra emnet: "Jeg har ikke forberedt mig så godt, for jeg har været syg/har haft travlt"/"Så er der selvfølgelig ikke noget kridt"/"Nej, nu roder jeg rundt i det."

Undgå også adfærd der fjerner fokus fra dit budskab - som fx at sige "øh" mellem hvert ord/at klikke med en kuglepen/at putte hænderne i lommen og rode med mønter.

Har du tænkt over ...

Har du tænkt over hvordan din påklædning kan påvirke måden dine tilhørere opfatter dit oplæg på? Se to eksempler herunder. Hvordan opfatter du de forskellige udgaver af samme oplægsholder?

Foto: Marianne Ester Back, AU Kommunikation Arts
Foto: Marianne Ester Back, AU Kommunikation Arts

Hent også handoutet "Råd til mundtlig formidlingfileadmin/www.studiemetro.au.dk/Groen__At_studere/Raad_til_mundtlig_formidling_01.pdf"  af Linda Greve, AU Center for Entreprenørskab og Innovation.

Når du har holdt oplægget, kan du gå videre til trin 6: Få feedback.

Konceptet for dette stop og teksten på denne side er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen.

© Studiemetro