1. Find stoffet

Guide til en god mundtlig præsentation. Trin 1 af 6: Find en problemstilling i stoffet.


Mundtlige oplæg i forbindelse med undervisningen er tit både bundne og frie. Bundne fordi du ved hvilket emne du skal tale om. Frie fordi du tit selv kan bestemme vinklen på emnet og hvordan du vil strukturere det du vil sige.

På videregående uddannelser vil det meget sjældent være nok at referere noget, fx en tekst. Du forventes næsten altid at arbejde selvstændigt med stoffet. Det handler med andre ord om at finde en problemstilling i stoffet.

Stil spørgsmål til emnet

At have en problemstilling giver dig en vinkel på stoffet. Det er vinklen der bestemmer hvad du skal have med i oplægget, og hvad du skal skære fra. Du kan umuligt få "det hele med" i en forholdsvis kort mundtlig præsentation.

Problemstillinger finder man ved at stille spørgsmål til emnet, fx:

 • Hvordan kan man bruge metoden?
 • Hvilke problemer er der med metoden?
 • Hvordan kan vi forstå teorien i dag?
 • Hvordan kan vi bruge teorien?
 • Hvordan kan vi løse problemet?

Andre metoder til at finde en problemstilling i dit stof

 • Lav en brainstorm over emnet.
 • Lav en liste over fakta, pointer, spørgsmål osv.
 • Undersøg dit emne fra forskellige vinkler ved hjælp af terningemetoden.
 • Find et konkret eksempel på det du skal tale om.
 • Skriv uafbrudt om emnet i 10 min – se stoppet om nonstopskrivning.
 • Stil spørgsmål til emnet såsom hvad, hvem, hvor, hvornår, hvorfor og hvordan?

Spørg din underviser hvis du er i tvivl om hvad der forventes.

Hent også handoutet "Råd til mundtlig formidlingfileadmin/www.studiemetro.au.dk/Groen__At_studere/Raad_til_mundtlig_formidling_01.pdf"  af Linda Greve, AU Center for Entreprenørskab og Innovation.

Når du har fundet en problemstilling i stoffet, kan du gå videre til trin 2: Strukturer stoffet.

Konceptet for dette stop og teksten på denne side er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen.

© Studiemetro