6. Få feedback

Guide til en god mundtlig præsentation. Trin 6 af 6: Få feedback, også på fremstillingen.


Hvordan bliver man god til at holde mundtlige oplæg? Det gør man blandt andet ved at få feedback efter at man har holdt et.

Der er forskellige traditioner for hvor meget og hvordan man giver feedback på forskellige fag og uddannelsesinstitutioner. Men som regel kan du få feedback hvis du spørger.

Efter du har holdt dit oplæg, kan du bede om feedback fra holdet eller læreren. Den vil tit fokusere på det faglige indhold, men ved også at spørge til fremstillingen bliver du klogere på hvad du kan gøre bedre næste gang.

Bed fx om at få udpeget:

  • En ting der fungerer godt ved oplægget. Fx: Der var en god struktur/tydelig og klar tale/god brug af tavle.
  • En ting der kan gøres bedre næste gang. Fx: At tale friere og ikke være så bundet af manuskriptet/mindre tekst på overheads/lade være med at vride hænder.

Vær åben. At modtage feedback kræver at man er interesseret i at blive bedre, og at man er villig til at ændre sin måde at gøre tingene på.

Læs mere om at modtage feedback.

Konceptet for dette stop og teksten på denne side er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen.

© Studiemetro