Forbered dig

Du kan forberede dig på vejledningsforløbet ved at kende opgavekravene og ved at finde og bruge ressourcer på egen hånd.

 

 


Sørg for at kende kravene til specialet eller den opgave du skal skrive. Læs studieordningen, specialepjecer og eventuelle specialeaftaler eller -kontrakter.

Se også vejlederens og fagets hjemmeside og spørg din studievejleder hvad der ellers findes af relevante tekster om speciale- eller opgaveskrivning.

Find og brug ressourcer på egen hånd

Supplér din vejledning efter behov med nogle af de mange tilbud der findes:

Læs mere om informationssøgning på ruten Akademisk litteratursøgning.

Teksten på denne side er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen.

© Studiemetro